tekst (<Fr<Lat) m (-en) 1 samenhang-ende bewoordingen van een geschrift; oorspronkelijk geschrift, in tegenstelling met de verklarende noten, aantekeningen of de vertaling; 2 bijbel-plaats, inz als onderwerp van een preek, ook op een kaart gedrukt als wandversiering; ~en uitleg geven iets zeer nauwkeurig verklaren; 3 de woorden waarop een muziekstuk is gecomponeerd; 4 onderschrift bij een plaat; 5 onderwerp van behandeling; 6 druktechn letter van 16 punten.
schrij.ven (<Lat) | (schreef, h. geschreven) 1 met potlood, pen, typemachine enz. letters, cijfers zetten; 2 boeken, verhandelingen e.d. samen-stellen; 3 een schriftelijk bericht zenden: aan iem. ~, naar Amsterdam ~; om iets ~ verzoeken; 4 beschrijfbaar zijn: het papier schrijft slecht; 5 wij schrijven 11 november 1960 het is nu 11 november 1960 ; II o brief: in antwoord op uw ~; ik ontving een ~ van het departement.

tekst-schrijver m (-s) iem. die tekst-en schrijft voor liedjes, cabaret, reclame e.d.
 

contact

Renson van Tilborg

Oudekamp 1
3512 KG Utrecht

M 06 838 001 81
renson@upcmail.nl
website by mattmo