Zone, 2010-10-01

Oud gebouw, nieuwe bestemming

Monumentenzorg 2.0

Onze monumentenzorg richt zich nu vooral op restauratie en onderhoud, om objecten met historische waarde in stand te houden. Dit beleid moet volgens het kabinet op de schop; er moet meer ruimte komen om oude gebouwen nieuwe functies te laten vervullen. Vaker herbestemmen dus, maar wat is de noodzaak hierachter en zijn de plannen concreet genoeg?

<< terug
website by mattmo